Sony Slashes PlayStation VR + ‘Gran Turismo Sport’ Bundle to $200

https://www.roadtovr.com/sony-slashes-playstation-vr-gran-turismo-sport-bundle-200/

Advertisements